Ajjjjä!

Jägarvila =8.35 min.
Armhävn. =31 st
Löpning 12 min.= 2.2km
Planka   ingen
Mars sista utmaningsfredag!