Hör här..Bilden får symbolisera orden naturligt och friskt. Stämmer bra eller hur?

Företaget Life använder sig av uttrycket:...."så blir Du naturligt frisk!"

Fråga: Kan man bli onaturligt frisk?